EKOBAU İlkeleri

EKOBAU FUARI VE FORUMU
KATILIM İLKELERİ

EKOBAU Katılımcıları;

> Üretim ve kullanım aşamalarında İnsan sağlığını gözeten, doğal, çevreye duyarlı üretim süreci olan, geri dönüşüme önem veren ve/veya geri dönüştürülebilen malzeme, enerji ve su tasarruflu ürün ve teknolojileri kullanır ve/veya tasarlarlar,

> Tekrar kullanıma uygun ürün, teknoloji veya projeler üretirler,

> Ekosistemin gelişimine yönelik ARGE çalışmaları yapar, bilgi üretir ve paylaşırlar,

> İklim değişikliğine uyum ve dayanıklılık konularında mekansal yeni bakış açıları kazandıran, uygulama araçlarını destekleyen yaklaşım gösterirler,

> Geleneksel yapıların özgünlüğünü bozmadan çağdaş yaşama entegre olmasını amaçlayan; geleneksel yapı malzemeleri ve tekniklerini koruyan, onlardan öğrenen ve iyileştirilmesine katkı koyan; enerji etkin, sürdürülebilir malzeme ve teknolojilerin yapıyla uyumlu adaptasyonu üzerine çalışan; gelenek ile gelecek arasında köprü kuran yaklaşımları benimserler.