EKOBAU Nedir?

Mimaride Sürdürülebilirlik İçin…

EkoBau; geleneksel mimari ve kültürel miras, güncel yaklaşımlar ve gelecek temalarını harmanlayan, kent yerleşimleri ve yapı alanında sürdürülebilirlik, dönüşüm ve
sağlıklı gelecek kurgusuna katkı vermeyi amaçlayan, akademik ve endüstriyel bir platformdur.

EkoBau çatısı altında, danışma kurulu, yürütme kurulu, organizasyon ekibi, katılımcılar,
konuşmacılar, ziyaretçiler birbirleriyle deneyim ve bilgi paylaşarak, hem sektöre hem de benzer etkinlik organizasyonlarına öncülük edecek.Klasik fuar yaklaşımlarından farklı olarak sektörün tüm paydaşlarına, akademik ve endüstriyel bir platform oluşturan, sürdürülebilirlik, yenilik ve inovasyon konularınında öğrenen bir organizasyon olarak kurgulanan EkoBau’ya sizi davet ediyoruz.

Tüm süreçlerinde, gereksiz tüketimin yapılmadığı, atıkların planlanarak yeniden işlevlendirildiği, çevreye, insana duyarlı yaklaşımların esas alındığı, sürdürülebilir yaklaşım, malzeme ve teknolojilerin sergileneceği EkoBau’da görüşmek üzere…


Broşürlerimiz


Tarih ve Mekan ↗

Tarih:
21-23 Eylül 2023
Mekan:
Dr. Mimar Kadir Topbaş Kongre ve
Gösteri Merkezi
Yenikapı

İSTANBUL

Kapsam ↗

EKOBAU 2022 çok amaçlı etkinlikleri ile ziyaretçilerinin karşısına çıkıyor.
FORUM Kapsamında;
Söyleşi, Konferans, Panel, Eğitim, Atölye,
Film Gösterimleri ve Sergiler…
FUAR Kapsamında;
Malzeme, teknoloji ve uygulamaların
tanıtımı, atölye çalışmaları, ilgili meslek
gruplarıyla “Business to Project”
görüşmeleri…
SOSYAL ETKİNLİK olarak;
Temalı mimarlık ve kültür gezileri…

Vizyon ↗

EKOBAU etkinlikleri ve sergilemeleri tüm Türkiye genelindeki mimar, mühendis, restoratör, içmimar, şehir plancısı, uygulamacı profesyonellerin, yerel-kamu yöneticilerinin ziyaretine ve katılımına açık olacak. Etkinlikler, katılımcısına zamanı en iyi şekilde değerlendirerek akademik, bilimsel ve endüstriyel anlamda iş geliştirme olanakları tanıyacak.