EKOBAU Neleri Kapsıyor

EKOBAU 22-24 Eylül 2022’de iki ana etkinlik ile düzenleniyor:

Yeni Mimari Yaklaşımlar,
Malzemeler ve Teknolojiler
Fuarı

Gelenekten Geleceğe Mimarlık
Forumu

Her iki ana etkinlik tek bir düzlemde, mimarlık ve uygulama profesyonellerini, ekolojik, çevreci, değişim ve dönüşüme katkı veren, gelecek kurgusunda rol alacak yapı endüstrisi temsilcilerini bir araya getirmeyi hedefliyor.