Forum

GELENEKTEN GELECEĞE MİMARLIK FORUMU

EKOBAU kapsamında gerçekleştirilecek olan “Gelenekten Geleceğe Mimarlık Forumu”, sürdürülebilir mimarlığın tartışılacağı mesleki ve akademik bir bilgi platformudur. İçinde yaşadığımız mekanları ve kentleri geleceğe nasıl taşıyacağımız, kentlerimizi nasıl dönüştüreceğimiz, bu dönüşümü tasarım ve uygulama boyutunda nasıl ele alacağımız ve bu bağlamda malzeme üretimi yapan endüstri temsilcilerinin eko-sisteme nasıl adapte olacağı gibi soru ve sorunların yanıtını ararken; sunum, konferans, panel, söyleşi ve atölye çalışmalarının da yer alacağı Gelenekten Geleceğe Mimarlık Forumu, ortak paydası mimarlık ve kent disiplinleri olan meslek mensupları ve kurumları bir araya getirecek.

Forum Etkinlikleri 4 Ana Başlık Altında Planlanıyor

> Sürdürülebilir Yapı Malzeme ve Teknolojileri
> Yapı Fiziği
> Tasarım Yaklaşımları ve Uygulama Örnekleri
> Mevzuat, Yönetmelikler, Sertifikasyon Sistemleri, Fon ve Hibe

Bilimsel koordinasyonu İstanbul Üniversitesi Mimarlık Fakültesi tarafından yürütülmekte olan EKOBAU FORUMU; malzemeden, üretime, tasarımdan uygulamaya kadar her alanda çevre kaygılarını ve sürdürülebilirlik ilkelerini temel alacak çözümler üzerine odaklanacak.